Anmälan om barn som behöver skola eller förskola

LÄS MER

Alla barn har rätt till skola i Sverige, det gäller oavsett om barnet är svensk medborgare eller här på andra grunder. Om du känner till ett barn som du tror saknar svenskt medborgarskap och som inte går i skolan kan du lämna information här. Informationen hamnar då hos vår mottagningsenhet som kan undersöka saken närmare. 

Om du eller din familj har barn, under 18 år, är nyanländ i Sverige (asylsökande eller med uppehållstillstånd) kan ni använda den här tjänsten för att anmäla ert behov av skolgång.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa