Anmälan om barn som behöver skola eller förskola

LÄS MER

Alla barn har rätt till skola i Sverige, det gäller oavsett om barnet är svensk medborgare eller här på andra grunder. Om du känner till ett barn som du tror saknar svenskt medborgarskap och som inte går i skolan kan du lämna information här. Informationen hamnar då hos vår mottagningsenhet som kan undersöka saken närmare. 

Om du eller din familj har barn, under 18 år, är nyanländ i Sverige (asylsökande eller med uppehållstillstånd) kan ni använda den här tjänsten för att anmäla ert behov av skolgång.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa