Alla barn i centrum

LÄS MER

Att vara förälder är roligt, och ibland svårt och utmanande. Få saker är så viktigt som relationen med våra barn. ABC gruppträffar handlar om hur du kan stärka relationerna i familjen och förebygga stress och konflikter i vardagssituationer. Tillsammans med andra föräldrar får du utbyta erfarenheter och ta del av aktuell forskning inom området.

Föräldraträffarna Alla barn i centrum, ABC, är för dig som förälder eller annan viktig vuxen till barn i åldern 3–12 år. Gruppträffarna har stort fokus på barnets perspektiv och att utifrån det ge kärlek och bekräfta barnet.

Just nu gäller följande utbildningstillfälle, en utbildning innefattar fyra gruppträffar:

  • Datum: 
    Utbildningsomgång a) 5/9, 12/9, 19/9, 26/9 
    Utbildningsomgång b) 11/10, 18/10, 25/10, 1/11                                                 
  • Tid: 17.00-19:30
  • Plats: Salutorget 6       

Utbildningen har begränsat antal platser. 

Läs mer på denna länk.

Frågor om tjänsten

Frida Olovsson
Frida.olovsson@hudiksvall.se

Personuppgiftsansvarig

Social- och omsorgsnämnden

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa