Anmälan om utredning vid upprepad eller längre frånvaro

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten anmäler skolor att en utredning av elevs upprepade eller längre frånvaro är påbörjad.

E-tjänsten vänder sig till:

  • Rektorer på kommunala skolor i Hudiksvalls kommun som inlett en utredning om frånvaro
  • Huvudmannen på en friskola som inlett en utredning av frånvaro av en elev folkbokförd i Hudiksvalls kommun
  • Huvudmannen på en skola i annan kommun som inlett en utredning av frånvaro av en elev folkbokförd i Hudiksvalls kommun

Observera! Om du har inlett en utredning av en elev med skyddad identitet ska du inte använda e-tjänsten. Anmälan görs då via blanketter som du hittar på hudiksvall.se:

hudiksvall.se/franvaroutredning

Vad du har att vänta när du startar e-tjänsten.

  • Under Steg 1 uppger du de aktuella uppgifterna första gången du registrerar ett ärende.
  • Steg 2 kan du första gången gå förbi innan du sedan skickar in ärendet. Du kommer få en bekräftelse på detta.
  • Efter 12 veckor följer en uppföljning. Du kommer då få ett meddelande och instruktioner för hur du ska gå till väga för att registrera uppgifterna under Steg 2: Uppföljning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa