Checklista för hållbara arrangemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt kommunens kretsloppsplan 2021-2025 ska hälften av de arrangemang som kommunen arrangerar eller stödjer med bidrag till föreningslivet vara hållbara 2023. E-tjänsten används för att följa upp målet. Checklistan består av ett antal frågor med svarsalternativen ja, nej och inte relevant. Välj det alternativ som passar bäst in på ditt arrangemang.

Till föreningar: klicka direkt på den gröna knappen ”Starta e-tjänsten” och logga in med din e-legitimation.

Till medarbetare i kommunen: klicka på ”Logga in” i högra hörnet och välj ”Logga in med personalkonto.”

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa