God man, förvaltare - intresseanmälan

LÄS MER

God man eller förvaltare kan behövas för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin egen person. Det behövs ingen speciell utbildning för att bli god man eller förvaltare. Det viktiga är att du är noggrann, ansvarsfull, ärlig och hederlig samt verkligen vill hjälpa en annan människa. Du måste också behärska svenska språket i tal och skrift. Som god man och förvaltare ska du hålla kontakten med anhöriga och personer i huvudmannens omgivning, vilket förutsätter att du tycker om att ha kontakt med andra människor. 

Polisens belastningsregister
Överförmyndarnämnden begär utdrag ur Polisens belastningsregister om du blir aktuell som god man eller förvaltare. 

Kontroll hos Kronofogden och Socialnämnden
Innan du får börja som god man eller förvaltare kontrollerar vi också att du inte är registrerad hos Kronofogden eller får försörjningsstöd genom kommunens socialtjänst. Bor du inte i Hudiksvall kontrollerar vi även att du inte har förvaltare i din hemkommun.

Starta e-tjänsten eller ladda ner en blankett för att anmäla ditt intresse.

Läs mer
Läs mer om uppdraget att vara god man eller förvaltare i Hudiksvalls kommun på hudiksvall.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa