E-Förslag

Restaurering av Subbackbron över Svågan i Bricka by

Status
Utreds
Röstning avslutad
2020-03-01
Antal röster
96

Beskrivning
Kommunen ska söka medel och bidra med medel till restaurering av Subbackbron över Svågan i Bricka by.
Se bifogad fil.

Bifogade filer
Medborgarförslag 2.pdf