Sök tjänst

Sök
stäng x

Sökningen på "" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Arbete (8)

  Barn & utbildning (31)

  • Anmälan om barn som behöver skola eller förskola

   Anmälan om barn till skola Mottagningsenheten- maa Ukraina  

   Anmälan om barn till skola Mottagningsenheten- maa Ukraina  

  • Anmälan om utredning vid upprepad eller längre frånvaro

   I den här e-tjänsten anmäler skolor att en utredning av elevs upprepade eller längre frånvaro är påbörjad.

   I den här e-tjänsten anmäler skolor att en utredning av elevs upprepade eller längre frånvaro är påbörjad.

  • Anmälan till Kulturskolan

   Anmäl dig till kulturskolan!

   Anmäl dig till kulturskolan!

  • Ansök eller ändra uppgifter om fritidshem

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om fritidshem, lägga in och ändra schemat samt säga upp fritidshem. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och ändra inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften.

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om fritidshem, lägga in och ändra schemat samt säga upp fritidshem. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och ändra inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften.

  • Ansök eller ändra uppgifter om förskola

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om förskoleplats, ansöka om att ändra förskoleplats, lägga in och ändra schemat samt säga upp förskoleplats. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och ändra inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften.

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om förskoleplats, ansöka om att ändra förskoleplats, lägga in och ändra schemat samt säga upp förskoleplats. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och ändra inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften.

  • Ansökan om att starta fristående verksamhet

   Här kan du ansöka om att starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

   Här kan du ansöka om att starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

  • Ansökan om inackorderingsstöd för elever i gymnasieskolan

   Om du går på en kommunal gymnasieskola kan du söka inackorderingsstöd i din hemkommun. Inackorderingsstöd är ett kommunalt bidrag för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen).

   Inackorderingsstöd söks på nytt varje läsår!

   Handläggning och beslut av ansökningar kommer att ske i slutet av augusti.

   Om du går på en kommunal gymnasieskola kan du söka inackorderingsstöd i din hemkommun. Inackorderingsstöd är ett kommunalt bidrag för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen).

   Inackorderingsstöd söks på nytt varje läsår!

   Handläggning och beslut av ansökningar kommer att ske i slutet av augusti.

  • Ansökan om modersmålsundervisning

   Ansökan om modersmålsundervisning för elever som har ett annat modersmål.

   Ansökan om modersmålsundervisning för elever som har ett annat modersmål.

  • Ansökan om skolskjuts till annan skola

   Ansökan om skolskjuts till annan skola än den kommunen har placerat dig på.

   Ansökan om skolskjuts till annan skola än den kommunen har placerat dig på.

  • Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

   I bland kan andra skäl än avstånd göra att du beviljas skolskjuts av särskilda skäl. Du gör då en ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl via blankett. Alla ansökningarna prövas individuellt.

   I bland kan andra skäl än avstånd göra att du beviljas skolskjuts av särskilda skäl. Du gör då en ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl via blankett. Alla ansökningarna prövas individuellt.

  • Ansökan om tillgång till IT-Miljö Campus Hudiksvall

   Här kan du söka om att få tillgång till Internet, dator, utskrift, m.m. i lokalerna på Campus Hudiksvall.

   Här kan du söka om att få tillgång till Internet, dator, utskrift, m.m. i lokalerna på Campus Hudiksvall.

  • Ansökan om tilläggsbelopp för fristående verksamheter, för barn och elever i behov av extraordinära stödinsatser

   Med den här tjänsten kan du som fristående huvudman ansöka om tilläggsbelopp för barn eller elever som är i behov av extraordinärt stöd för att öka förutsättningarna att klara skoldagen.

   Med den här tjänsten kan du som fristående huvudman ansöka om tilläggsbelopp för barn eller elever som är i behov av extraordinärt stöd för att öka förutsättningarna att klara skoldagen.

  • Ansökan till Lärvux

   Ansökan till Lärvux (Komvux som särskild utbildning)

   Ansökan till Lärvux (Komvux som särskild utbildning)

  • Erasmus PRO - Intresseanmälan

   Ansökan om APL-utomlands

   Ansökan om APL-utomlands

  • Kostintyg

   Här ansöker du om specialkost till ditt barn som går i förskola, grundskola eller gymnasium eller vill göra en ändring av befintligt intyg. E-tjänsten är också till för dig som är myndig skolelev eller personal och vill ansöka om specialkost till dig själv. 

   Här ansöker du om specialkost till ditt barn som går i förskola, grundskola eller gymnasium eller vill göra en ändring av befintligt intyg. E-tjänsten är också till för dig som är myndig skolelev eller personal och vill ansöka om specialkost till dig själv. 

  • Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande

   Här ansöker du som pedagog i skolan ett eller flera projekt där Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande

   Här ansöker du som pedagog i skolan ett eller flera projekt där Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande

  • Lämna/återkalla samtycke för publicering av bild och film i förskola och grundskola

   Du som vårdnadshavare har rätt att välja om du vill tillåta publicering av bild, film och ljudupptagning av ditt barn. 
    

   Du som vårdnadshavare har rätt att välja om du vill tillåta publicering av bild, film och ljudupptagning av ditt barn. 
    

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Mobiliteter för personal vid Bromangymnasiet - anmälan

   Ansökan om APL-utomlands

   Ansökan om APL-utomlands

  • Samtycke till vaccination

   Här lämnar du som vårdnadshavare samtycke till vaccination av ditt barn.

   Här lämnar du som vårdnadshavare samtycke till vaccination av ditt barn.

  • Skolskjuts till fritidshem för elever i Anpassad grundskola.

   Du som går på särskola kan få skolskjuts mellan skola och fritidshem.

   Du som går på särskola kan få skolskjuts mellan skola och fritidshem.

  • Skolskjuts vid växelvis boende

   Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

   Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

  • Sök skolupptagningsområde

   Här kan du söka på din adress och se vilka skolupptagningsområden din adress tillhör.

   Här kan du söka på din adress och se vilka skolupptagningsområden din adress tillhör.

  • Uppföljning Yrkesutbildning

   Har du gått en Lärlingsutbildning eller Yrkesutbildning?

   Hjälp oss att bli bättre genom att fylla i denna enkät, det tar cirka 5 minuter. 

   Har du gått en Lärlingsutbildning eller Yrkesutbildning?

   Hjälp oss att bli bättre genom att fylla i denna enkät, det tar cirka 5 minuter. 

  • Utlandspraktik för elev vid Bromangymnasiet - Intresseanmälan

   Ansökan om APL-utomlands

   Ansökan om APL-utomlands

  • Utlandsresa för elev vid Bromangymnasiet - Intresseanmälan

   Här ansöker du som elev vid Bromangymnasiet om utlandsresa. 

   Här ansöker du som elev vid Bromangymnasiet om utlandsresa. 

  • Vuxna på stan - intresseanmälan

   Vuxna på stan är en verksamhet som ska skapa trygghet och goda relationer med vuxna för unga som befinner sig ute på.

   Vuxna på stan är en verksamhet som ska skapa trygghet och goda relationer med vuxna för unga som befinner sig ute på.

  • Vägledningssamtal på CUL

   Här bokar du tid med studie- och yrkesvägledare på CUL Hudiksvall

   Här bokar du tid med studie- och yrkesvägledare på CUL Hudiksvall

  • Överenskommelse med elev, Bromangymnasiet

   Överenskommelse mellan elev och gymnasieskola.

   Överenskommelse mellan elev och gymnasieskola.

  Bo & leva (18)

  • Anmäla bostäder för registrering i lägenhetsregistret

   Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

   Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

  • Ansökan om ny eller ändrad belägenhetsadress

   Använd denna e-tjänst när du vill ansöka om en ny eller ändra en befintlig belägenhetsadress.

   Använd denna e-tjänst när du vill ansöka om en ny eller ändra en befintlig belägenhetsadress.

  • Begäran om planbesked

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

  • Blomlådor - ansökan om att placera ut

   För att sänka hastigheten på vissa bostadsgator kan kommunen under vissa förutsättningar bevilja tillstånd för boende att ställa ut blomlådor. Här ansöker du om att få ställa ut blomlådor på din gata.

   Det är bara möjligt att ansöka om blomlådor mellan 15 april och 31 maj.

   För att sänka hastigheten på vissa bostadsgator kan kommunen under vissa förutsättningar bevilja tillstånd för boende att ställa ut blomlådor. Här ansöker du om att få ställa ut blomlådor på din gata.

   Det är bara möjligt att ansöka om blomlådor mellan 15 april och 31 maj.

  • Borgerlig vigsel i kommunhuset - boka

   Vill du gifta dig borgerligt i Hudiksvall, så kan du boka någon av kommunens vigselförrättare. I kommunhuset på Trädgårdsgatan 4 i Hudiksvall finns också ett särskilt vigselrum.

   Vill du gifta dig borgerligt i Hudiksvall, så kan du boka någon av kommunens vigselförrättare. I kommunhuset på Trädgårdsgatan 4 i Hudiksvall finns också ett särskilt vigselrum.

  • Föranmälan privatbesök med firmabil på Ulvberget

   För att besöka vår återvinningscentral med firmabil för privat bruk måste du föranmäla ditt besök med denna e-tjänst.

   För att besöka vår återvinningscentral med firmabil för privat bruk måste du föranmäla ditt besök med denna e-tjänst.

  • Kartor och mättjänster

   Använd denna e-tjänst för att beställa kart- och mättjänster från mätningsenheten . Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du skicka ett mejl till geodata@hudiksvall.se eller ringa 0650-190 00.

   Använd denna e-tjänst för att beställa kart- och mättjänster från mätningsenheten . Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du skicka ett mejl till geodata@hudiksvall.se eller ringa 0650-190 00.

  • Kontrollansvarig - Anmälan

   Använd denna e-tjänst för att anmäla kontrollansvarig

   Använd denna e-tjänst för att anmäla kontrollansvarig

  • Skriv ut Tomtkarta

   Här kan du skriva ut en Tomtkarta över en specifik tomt eller fastighet. Kartan är ej kontrollerad i fält avseende fastighetsgränsers läge eller övrig detaljinformation

   Här kan du skriva ut en Tomtkarta över en specifik tomt eller fastighet. Kartan är ej kontrollerad i fält avseende fastighetsgränsers läge eller övrig detaljinformation

  • Skänk bild

   Här kan du skicka in dina bilder som du vill skänka till Hudiksvalls kommun

   Här kan du skicka in dina bilder som du vill skänka till Hudiksvalls kommun

  • Sotning på egen fastighet

   Om du vill utföra sotning på egen fastighet behöver du utbildning och godkännande från räddningstjänsten. Här ansöker du om godkännande efter att du har genomfört utbildning.

   Om du vill utföra sotning på egen fastighet behöver du utbildning och godkännande från räddningstjänsten. Här ansöker du om godkännande efter att du har genomfört utbildning.

  • Uppehåll i avfallshämtning eller slamtömning av enskild brunn

   Ansökan för uppehåll i avfallshämtning för småhus och fritidshus

   Ansökan för uppehåll i avfallshämtning för småhus och fritidshus

  • Vattenkvalitet

   Här kan du som har kommunalt vatten och upplever att du har problem med vattenkvaliteten anmäla detta till vår VA-verksamhet.

   Här kan du som har kommunalt vatten och upplever att du har problem med vattenkvaliteten anmäla detta till vår VA-verksamhet.

  • Vattenmätaravläsning

   Här registrerar du din vattenmätarställning.

   Här registrerar du din vattenmätarställning.

  • Volontär

   Vad innebär det att vara volontär?

   Bidra med din närvaro på skola eller fritidsgård
   Rastkompis/Lunchkompis
   Läxhjälp
   Hjälpa till på kommunens träffpunkter för äldre
   Vara högläsare
   Vara språkvän
   Besöka någon i hemmet
   Vara promenadsällskap

   Vad innebär det att vara volontär?

   Bidra med din närvaro på skola eller fritidsgård
   Rastkompis/Lunchkompis
   Läxhjälp
   Hjälpa till på kommunens träffpunkter för äldre
   Vara högläsare
   Vara språkvän
   Besöka någon i hemmet
   Vara promenadsällskap

  Dolda (1)

  Företagare & näringsliv (11)

  • Byapengen - Ansökan

   Byapengen är ett mindre ekonomiskt stöd som man som förening har möjlighet att söka.

   Byapengen är ett mindre ekonomiskt stöd som man som förening har möjlighet att söka.

  • Explosiv vara, godkännande av föreståndare/person med betydande inflytande/deltagare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare via den här e-tjänsten.

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare via den här e-tjänsten.

  • Explosiv vara, tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

  • Kompetensplanering Norra Hälsingland

   Att utveckla och starta nya utbildningar är ett ständigt pågående arbete och därför jobbar vi vidare på att förbättra samarbetet med företag och näringsliv för att kunna matcha ert behov av kompetens på bästa sätt. Genom att du som arbetsgivare fyller i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser.

    

   Att utveckla och starta nya utbildningar är ett ständigt pågående arbete och därför jobbar vi vidare på att förbättra samarbetet med företag och näringsliv för att kunna matcha ert behov av kompetens på bästa sätt. Genom att du som arbetsgivare fyller i vår e-tjänst är du med och skapar en bild av hur kompetensbehovet ser ut och hjälper oss i vår planering av utbildningsinsatser.

    

  • Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

   Ska du starta en livsmedelsverksamhet? Registrera den här!

   Ska du starta en livsmedelsverksamhet? Registrera den här!

  • Tillstånd för hantering av brandfarliga varor

   För dig som vill ansöka om tillstånd att hantera brandfarliga eller explosiva varor.

   För dig som vill ansöka om tillstånd att hantera brandfarliga eller explosiva varor.

  • Uppgifter om ägar- och ledningskrets

   Uppgifter om ägar- och ledningskrets i fristående förskola och fritidshem.
   Vad som räknas till ägar- och ledningskretsen regleras i 2 kap. 5 a § skollagen.

   Denna e-tjänst används vid:

   1. Anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen. Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts.
   2. Kommunens begäran om underlag i samband med tillsyn enligt 26 kap. Skollagen.

   Uppgifter om ägar- och ledningskrets i fristående förskola och fritidshem.
   Vad som räknas till ägar- och ledningskretsen regleras i 2 kap. 5 a § skollagen.

   Denna e-tjänst används vid:

   1. Anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen. Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts.
   2. Kommunens begäran om underlag i samband med tillsyn enligt 26 kap. Skollagen.
  • Uppställning av flyttbart förråd

   Anmälan om uppställning av flyttbart förråd explosiv vara

   Anmälan om uppställning av flyttbart förråd explosiv vara

  Kommun & politik (9)

  Omsorg, stöd & råd (21)

  • Anmälan om behov av god man eller förvaltare

   Anmälan om god man eller förvaltare

   Anmälan om god man eller förvaltare

  • Ansök om samarbetssamtal

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos Familjerätten.

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos Familjerätten.

  • Ansökan om informationssamtal

   Du använder den här tjänsten om du behöver ett informationssamtal med Familjerätten för att söka lösa en konflikt med din partner eller för att få intyg att lämna till domstolen.

   Du använder den här tjänsten om du behöver ett informationssamtal med Familjerätten för att söka lösa en konflikt med din partner eller för att få intyg att lämna till domstolen.

  • Ansökan om sänkt omvårdnadsavgift vid dubbel boendekostnad

   För dig som ska ansökan om sänkt omvårdnasagift vid dubbel boendekostnad till följd av avveckling av tidigare bostad inför flytt till servicebostad.

   För dig som ska ansökan om sänkt omvårdnasagift vid dubbel boendekostnad till följd av avveckling av tidigare bostad inför flytt till servicebostad.

  • Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto

   Här kan ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto.

   Här kan ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto.

  • Ansökan spisvakt

   E-tjänst för att ansöka om spisvakt i ordinärt boende

   E-tjänst för att ansöka om spisvakt i ordinärt boende

  • Barn i föräldrars fokus (BIFF)

   Barn i föräldrars fokus, BIFF

   Barn i föräldrars fokus, BIFF

  • Begäran om entledigande från uppdrag som god man eller förvaltare

   Begär entledigande från ditt uppdrag som ställföreträdare.

    

   Begär entledigande från ditt uppdrag som ställföreträdare.

    

  • Ekonomiskt stöd under ordinarie assistents sjukdom

   E-tjänst för ansökan om ekonomiskt stöd under ordinarie assistents sjukdom

   E-tjänst för ansökan om ekonomiskt stöd under ordinarie assistents sjukdom

  • Extraordinära kostnader för äldreomsorg

   Ansökan om sänkt omvårdnadsavgift vid extraordinära kostnader

   Ansökan om sänkt omvårdnadsavgift vid extraordinära kostnader

  • God man, förvaltare - intresseanmälan

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli god man eller förvaltare. 

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli god man eller förvaltare. 

  • Hjälp Ukraina

   Om du vill ställa dig till förfogande för hjälp och bistånd under Ukrainakriget så anmäler du det här.

   Om du vill ställa dig till förfogande för hjälp och bistånd under Ukrainakriget så anmäler du det här.

  • Hudiksvalls kommun signeringsfunktion

   testa signera våra dokument till medborgare

   testa signera våra dokument till medborgare

  • Hälsa hela livet 2020

   Anmälan om att delta på mässan Hälsa hela livet 2020

   Anmälan om att delta på mässan Hälsa hela livet 2020

  • Inkomstförfrågan äldreomsorg

   Den här tjänsten riktar sig till dig som är beviljad insatser enligt socialtjänstlagen. Du behöver lämna in uppgifter om dina inkomster till oss för att vi ska kunna göra rätt beräkning av din avgift. Det gör du med den här e-tjänsten.

   Inkomstuppgifter från pensionsmyndigheten och försäkringskassan får vi inlästa.

   Den här tjänsten riktar sig till dig som är beviljad insatser enligt socialtjänstlagen. Du behöver lämna in uppgifter om dina inkomster till oss för att vi ska kunna göra rätt beräkning av din avgift. Det gör du med den här e-tjänsten.

   Inkomstuppgifter från pensionsmyndigheten och försäkringskassan får vi inlästa.

  • Orosanmälan - barn som far illa

   I den här e-tjänsten gör du en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa.

   I den här e-tjänsten gör du en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa.

  • Socialtjänsten - ansökan om stöd

   Här kan du som förälder söka stöd i ditt föräldraskap hos barn- och ungdomsenheten.

   Här kan du som förälder söka stöd i ditt föräldraskap hos barn- och ungdomsenheten.

  • Utbildning - Förflyttningsteknik inom omsorg

   Den här tjänsten använder du som ska utbilda dig i förflyttningsteknik.

   Den här tjänsten använder du som ska utbilda dig i förflyttningsteknik.

  Social- och omsorgsförvaltningen (1)

  Uppleva & Göra (29)

  • Ansökan kommunalt driftsbidrag till allmänna samlingslokaler

   Ansökan om driftsbidrag till allmänna samlingslokaler, redovisas senast den 31 januari.

   Ansökan om driftsbidrag till allmänna samlingslokaler, redovisas senast den 31 januari.

  • Ansökan om bidrag för studieförbund

   Kommunala bidrag till Studieförbundens lokala organisationer i Hudiksvalls kommun.

   Kommunala bidrag till Studieförbundens lokala organisationer i Hudiksvalls kommun.

  • Ansökan om bidrag till tillfälliga evenemang av större karaktär

   Föreningar med säte i Hudiksvalls kommun som planerar att genomföra tillfälliga arrangemang av större karaktär 

   Föreningar med säte i Hudiksvalls kommun som planerar att genomföra tillfälliga arrangemang av större karaktär 

  • Ansökan om bidrag till tillfälliga Integrationsaktiviteter

   Bidraget kan sökas av föreningar inom Hudiksvalls kommun 

   Bidraget kan sökas av föreningar inom Hudiksvalls kommun 

  • Ansökan om Driftsbidrag för föreningsägd idrottsanläggning

   Bidraget söks av förening som äger egen idrottsanläggning och bedriver barn- och ungdomsverksamhet

   Bidraget söks av förening som äger egen idrottsanläggning och bedriver barn- och ungdomsverksamhet

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Ansökan om Fritidsstipendium

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

  • Ansökan om Kulturstipendium

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

  • Ansökan om tillfälligt arrangörsföreningsbidrag

   Föreningar och organisationer ges möjlighet att genomföra kulturprogram, utvecklingsarbete och arrangemang

   Föreningar och organisationer ges möjlighet att genomföra kulturprogram, utvecklingsarbete och arrangemang

  • Ansökan om Ungkulturpengar

   Ungkulturpengar är ett bidrag för dig/er med idéer som har konstnärlig eller kulturell karaktär som är mellan 13-25 år, ör minderårig krävs att myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.

   Ungkulturpengar är ett bidrag för dig/er med idéer som har konstnärlig eller kulturell karaktär som är mellan 13-25 år, ör minderårig krävs att myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.

  • Ansökan om årligt arrangörsföreningsbidrag

   Här ansöker du om årligt arrangörsföreningsbidrag. 

   Här ansöker du om årligt arrangörsföreningsbidrag. 

  • Babysim

   Anmälan Babysim

   Anmälan Babysim

  • Biblioteksinformation för årskurs 4

   Anmälan till Biblioteksinformation för årskurs 4 (max 15 barn per tillfälle, besöket tar ca 30 min)

   Anmälan till Biblioteksinformation för årskurs 4 (max 15 barn per tillfälle, besöket tar ca 30 min)

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Bibliotekskort

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om bibliotekskort för dig eller ditt barn.

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om bibliotekskort för dig eller ditt barn.

  • Bibliotekskort för barn under 18

   Här ansöker ni om ett lånekort till Helge-biblioteken.

   Här ansöker ni om ett lånekort till Helge-biblioteken.

  • Checklista för hållbara arrangemang

   Checklista för hållbara arrangemang enligt åtgärd i kretsloppsplan 2021-2025

   Checklista för hållbara arrangemang enligt åtgärd i kretsloppsplan 2021-2025

  • Hyresbidrag för barn- och ungdomsverksamhet

   För förening som hyr i externa lokaler på långtidskontrakt med barn- och ungdomsverksamhet som inte redan är subventionerad av Hudiksvalls kommun

   För förening som hyr i externa lokaler på långtidskontrakt med barn- och ungdomsverksamhet som inte redan är subventionerad av Hudiksvalls kommun

  • Kulturombudsträff

   Kulturombudsträff

   Kulturombudsträff

  • Lokalt aktivitetsstöd 0-6 år

   Redovisning av LOK-stöd för ungdomsföreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn 0-6 år

   Redovisning av LOK-stöd för ungdomsföreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn 0-6 år

  • Lokalt aktivitetsstöd 7-25 år

   Redovisning av LOK-stöd för ungdomsföreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet

   Redovisning av LOK-stöd för ungdomsföreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet

  • Redovisning av lovaktivitet

   Här redovisar du beviljat bidrag

   Här redovisar du beviljat bidrag

  • Redovisning av bidrag till tillfälliga Integrationsaktiviteter

   Redovisning 

   Redovisning 

  • Redovisning av bidrag tillfälliga evenemang av större karaktär

   Redovisning av genomfört tillfälligt arrangemang av större karaktär 

   Redovisning av genomfört tillfälligt arrangemang av större karaktär 

  • Redovisning av investeringsbidrag

   Redovisning av beviljat investeringsbidrag

   Redovisning av beviljat investeringsbidrag

  • Redovisning av tillfälligt arrangörsföreningsbidrag

   Redovisning av beviljat bidrag

   Redovisning av beviljat bidrag

  • Redovisning IOP

   Redovisning av IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) där den ena parten är Hudiksvalls kommun

   Redovisning av IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) där den ena parten är Hudiksvalls kommun

  • Registrering av lotteri enligt 6 kapitel 9 § spellagen

   Enligt spellagen kan kommuner handlägga ansökan om registrering av lotteri för allmännyttiga ändamål enligt 6 kapitel § 9 spellagen

   Enligt spellagen kan kommuner handlägga ansökan om registrering av lotteri för allmännyttiga ändamål enligt 6 kapitel § 9 spellagen