Lämna/återkalla samtycke för publicering av bild och film i förskola och grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunens förskolor och skolor använder bilder, filmer och ljudupptagningar för att dokumentera arbetet i verksamheterna och barnens/elevernas utveckling och lärande. Detta material publiceras endast internt, till exempel i lärloggar och grupp- och klassloggar i lärplattformen Unikum där barn/elever och vårdnadshavare kan följa barnens/elevernas lärande, liksom i presentationer på föräldramöten, i veckobrev, på processväggar i förskolan eller i annat informationsmaterial till er vårdnadshavare.

För att verksamheterna ska få publicera bilder, filmer och ljudupptagningar i grupp- och klassloggar i lärplattformen eller använda materialet i informationsmaterial krävs tillåtelse i form av ett samtycke från dig som är vårdnadshavare till barn/elever i förskolan eller skolan. Du ger ditt samtycke eller säger nej till samtycke genom denna e-tjänst. Samtycken som lämnas för barn i förskolan gäller under hela förskoletiden. Inom grundskolan gäller samtycket per stadium (F–3, 4–6, 7–9).

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kryssa i rutan som finns i denna e-tjänst för att INTE lämna samtycke.

Vid publicering i ditt barns individuella lärlogg i Unikum krävs inget samtycke om endast ditt barn syns på bild eller film, eller hörs i ljudupptagning. Samtycke krävs inte heller för bilder som sitter uppe på väggar inne på förskolan/skolan och som visar upp förskolans/skolans verksamhet.

Bilder som publiceras i Unikum får inte spridas vidare därifrån.

Varje förskola och skola har rutiner för att radera bilderna efter användning.

Samtycket omfattar INTE filmer och bilder som massmedia tar.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter inom Hudiksvalls kommun: https://hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa