Ansökan om Driftsbidrag för föreningsägd idrottsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidraget söks av förening som äger egen idrottsanläggning och bedriver barn- och ungdomsverksamhet

  • Ansökan görs senast 30 november för kommande år.

Med ansökan bifogas verksamhetsberättelse, justerat årsmötesprotokoll, bokslut, revisionsberättelse samt alkohol- och drogpolicy

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering av ordförande eller kassör
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa