Sök tjänst

Sök
stäng x

Sökningen på "" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Arbete (9)

  Visa allaVisa färre

  Barn & utbildning (24)

  • Anmälan till Kulturskolan

   Anmäl dig till kulturskolan!

   Anmäl dig till kulturskolan!

  • Anmälan till tentamen Campus Hudiksvall

   E-tjänst för anmälan att få göra tentamen på Campus Hudiksvall.

   Kom ihåg att du först ska ha ansökt till ditt universitet/högskola/yrkeshögskola om att få skriva tentamen på annan ort innan du gör anmälan till oss. Gör sedan anmälan här senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

   E-tjänst för anmälan att få göra tentamen på Campus Hudiksvall.

   Kom ihåg att du först ska ha ansökt till ditt universitet/högskola/yrkeshögskola om att få skriva tentamen på annan ort innan du gör anmälan till oss. Gör sedan anmälan här senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

  • Ansök eller ändra uppgifter om fritidshem

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om fritidshem, lägga in och ändra schemat samt säga upp fritidshem. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och ändra inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften.

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om fritidshem, lägga in och ändra schemat samt säga upp fritidshem. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och ändra inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften.

  • Ansök eller ändra uppgifter om förskola

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om förskoleplats, ansöka om att ändra förskoleplats, lägga in och ändra schemat samt säga upp förskoleplats. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och ändra inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften.

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om förskoleplats, ansöka om att ändra förskoleplats, lägga in och ändra schemat samt säga upp förskoleplats. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och ändra inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften.

  • Ansökan om inackorderingsstöd för elever i gymnasieskolan

   Om du går på en kommunal gymnasieskola kan du söka inackorderingsstöd i din hemkommun. Inackorderingsstöd är ett kommunalt bidrag för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen).

   Inackorderingsstöd söks på nytt varje läsår!

   Handläggning och beslut av ansökningar gällande läsåret 20/21 kommer att ske i slutet av augusti 2020.

   Om du går på en kommunal gymnasieskola kan du söka inackorderingsstöd i din hemkommun. Inackorderingsstöd är ett kommunalt bidrag för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen).

   Inackorderingsstöd söks på nytt varje läsår!

   Handläggning och beslut av ansökningar gällande läsåret 20/21 kommer att ske i slutet av augusti 2020.

  • Ansökan om modersmålsundervisning

   Ansökan om modersmålsundervisning för elever som har ett annat modersmål.

   Ansökan om modersmålsundervisning för elever som har ett annat modersmål.

  • Ansökan om skolskjuts till annan skola

   Ansökan om skolskjuts till annan skola än den kommunen har placerat dig på.

   Ansökan om skolskjuts till annan skola än den kommunen har placerat dig på.

  • Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

   I bland kan andra skäl än avstånd göra att du beviljas skolskjuts av särskilda skäl. Du gör då en ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl via blankett. Alla ansökningarna prövas individuellt.

   I bland kan andra skäl än avstånd göra att du beviljas skolskjuts av särskilda skäl. Du gör då en ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl via blankett. Alla ansökningarna prövas individuellt.

  • Ansökan om tillgång till IT-Miljö Campus Hudiksvall

   Här kan du söka om att få tillgång till Internet, dator, utskrift, m.m. i lokalerna på Campus Hudiksvall.

   Här kan du söka om att få tillgång till Internet, dator, utskrift, m.m. i lokalerna på Campus Hudiksvall.

  • Ansökan till Lärvux

   Ansökan till Lärvux (Komvux som särskild utbildning)

   Ansökan till Lärvux (Komvux som särskild utbildning)

  • Erasmus PRO - Intresseanmälan

   Ansökan om APL-utomlands

   Ansökan om APL-utomlands

  • Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande

   Här ansöker du som pedagog i skolan ett eller flera projekt där Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande

   Här ansöker du som pedagog i skolan ett eller flera projekt där Kulturskolan möter skolan i estetiskt lärande

  • Lämna/återkalla samtycke för publicering av bild och film i förskola och grundskola

   Du som vårdnadshavare har rätt att välja om du vill tillåta publicering av bild, film och ljudupptagning av ditt barn. 
    

   Du som vårdnadshavare har rätt att välja om du vill tillåta publicering av bild, film och ljudupptagning av ditt barn. 
    

  • Mobiliteter för personal vid Bromangymnasiet - anmälan

   Ansökan om APL-utomlands

   Ansökan om APL-utomlands

  • Skolskjuts till fritidshem för särskoleelever - ansökan.

   Du som går på särskola kan få skolskjuts mellan skola och fritidshem.

   Du som går på särskola kan få skolskjuts mellan skola och fritidshem.

  • Skolskjuts vid växelvis boende

   Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

   Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

  • Språkval inför årskurs 6

   Du har nu möjlighet att välja moderna språk inför årskurs 6.

   Du har nu möjlighet att välja moderna språk inför årskurs 6.

  • Sök skolupptagningsområde

   Här kan du söka på din adress och se vilka skolupptagningsområden din adress tillhör.

   Här kan du söka på din adress och se vilka skolupptagningsområden din adress tillhör.

  • Uppföljning Yrkesutbildning

   Har du gått en Lärlingsutbildning eller Yrkesutbildning?

   Hjälp oss att bli bättre genom att fylla i denna enkät, det tar cirka 5 minuter. 

   Har du gått en Lärlingsutbildning eller Yrkesutbildning?

   Hjälp oss att bli bättre genom att fylla i denna enkät, det tar cirka 5 minuter. 

  • Utlandspraktik för elev vid Bromangymnasiet - Intresseanmälan

   Ansökan om APL-utomlands

   Ansökan om APL-utomlands

  • Överenskommelse med elev, Bromangymnasiet

   Överenskommelse mellan elev och gymnasieskola.

   Överenskommelse mellan elev och gymnasieskola.

  Visa allaVisa färre

  Bo & leva (14)

  • Anmäla bostäder för registrering i lägenhetsregistret

   Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

   Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

  • Ansökan om ny eller ändrad belägenhetsadress

   Använd denna e-tjänst när du vill ansöka om en ny eller ändra en befintlig belägenhetsadress.

   Använd denna e-tjänst när du vill ansöka om en ny eller ändra en befintlig belägenhetsadress.

  • Begäran om planbesked

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

   Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan.

    

    

  • Borgerlig vigsel - boka

   Vill du gifta dig borgerligt i Hudiksvall, så kan du boka någon av kommunens vigselförrättare. I kommunhuset på Trädgårdsgatan 4 i Hudiksvall finns också ett särskilt vigselrum.

   Vill du gifta dig borgerligt i Hudiksvall, så kan du boka någon av kommunens vigselförrättare. I kommunhuset på Trädgårdsgatan 4 i Hudiksvall finns också ett särskilt vigselrum.

  • Bygglovsärenden

   Bygglovsärenden gällande: Bygglov, Tidsbegränsat lov, Anmälan, Rivningslov, Marklov, Förhandsbesked, Strandskydd och strandskyddsdispens samt Mina sidor för Plan- och bygglov.

   Bygglovsärenden gällande: Bygglov, Tidsbegränsat lov, Anmälan, Rivningslov, Marklov, Förhandsbesked, Strandskydd och strandskyddsdispens samt Mina sidor för Plan- och bygglov.

  • Kartor och mättjänster

   Använd denna e-tjänst för att beställa kart- och mättjänster från mätningsenheten . Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du skicka ett mejl till geodata@hudiksvall.se eller ringa 0650-190 00.

   Använd denna e-tjänst för att beställa kart- och mättjänster från mätningsenheten . Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du skicka ett mejl till geodata@hudiksvall.se eller ringa 0650-190 00.

  • Kontrollansvarig - Anmälan

   Använd denna e-tjänst för att anmäla kontrollansvarig

   Använd denna e-tjänst för att anmäla kontrollansvarig

  • Skänk bild

   Här kan du skicka in dina bilder som du vill skänka till Hudiksvalls kommun

   Här kan du skicka in dina bilder som du vill skänka till Hudiksvalls kommun

  • Sotning på egen fastighet

   Om du vill utföra sotning på egen fastighet behöver du utbildning och godkännande från räddningstjänsten. Här ansöker du om godkännande efter att du har genomfört utbildning.

   Om du vill utföra sotning på egen fastighet behöver du utbildning och godkännande från räddningstjänsten. Här ansöker du om godkännande efter att du har genomfört utbildning.

  • Uppehåll i avfallshämtning eller slamtömning av enskild brunn

   Ansökan för uppehåll i avfallshämtning för småhus och fritidshus

   Ansökan för uppehåll i avfallshämtning för småhus och fritidshus

  • Volontär

   Vad innebär det att vara volontär?

   Bidra med din närvaro på skola eller fritidsgård
   Rastkompis/Lunchkompis
   Läxhjälp
   Hjälpa till på kommunens träffpunkter för äldre
   Vara högläsare
   Vara språkvän
   Besöka någon i hemmet
   Vara promenadsällskap

   Vad innebär det att vara volontär?

   Bidra med din närvaro på skola eller fritidsgård
   Rastkompis/Lunchkompis
   Läxhjälp
   Hjälpa till på kommunens träffpunkter för äldre
   Vara högläsare
   Vara språkvän
   Besöka någon i hemmet
   Vara promenadsällskap

  Visa allaVisa färre

  Företagare & näringsliv (10)

  Visa allaVisa färre

  Kommun & politik (9)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg, stöd & råd (15)

  • Anmälan om behov av god man eller förvaltare

   Anmälan om god man eller förvaltare

   Anmälan om god man eller förvaltare

  • Ansök om samarbetssamtal

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos Familjerätten.

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos Familjerätten.

  • Ansökan spisvakt

   E-tjänst för att ansöka om spisvakt i ordinärt boende

   E-tjänst för att ansöka om spisvakt i ordinärt boende

  • Begäran om entledigande från uppdrag som god man eller förvaltare

   Begär entledigande från ditt uppdrag som ställföreträdare.

    

   Begär entledigande från ditt uppdrag som ställföreträdare.

    

  • Föreningsbidrag till funktionshindersrörelsen - Ansökan

   Här kan föreningar inom funktionshindersområdet i Hudiksvalls kommun söka föreningsbidrag från Social- och omsorgsförvaltningen. De bidrag som föreningar kan söka är grundstöd, lokalt aktivitetsstöd och projektstöd. Ansökan ska skrivas under av ordförande i första hand eller av annan person som styrelsen utsett. För att skriva under ansökan i e-tjänsten behövs Bank-ID eller annan e-legitimation.

   Här kan föreningar inom funktionshindersområdet i Hudiksvalls kommun söka föreningsbidrag från Social- och omsorgsförvaltningen. De bidrag som föreningar kan söka är grundstöd, lokalt aktivitetsstöd och projektstöd. Ansökan ska skrivas under av ordförande i första hand eller av annan person som styrelsen utsett. För att skriva under ansökan i e-tjänsten behövs Bank-ID eller annan e-legitimation.

  • Förflyttningsteknik sommarvikarier inom omsorg 2021

   Den här tjänsten använder du som ska utbilda dig i förflyttningsteknik.

   Den här tjänsten använder du som ska utbilda dig i förflyttningsteknik.

  • God man, förvaltare - intresseanmälan

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli god man eller förvaltare. 

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli god man eller förvaltare. 

  • Hudiksvalls kommun signeringsfunktion

   testa signera våra dokument till medborgare

   testa signera våra dokument till medborgare

  • Hälsa hela livet 2020

   Anmälan om att delta på mässan Hälsa hela livet 2020

   Anmälan om att delta på mässan Hälsa hela livet 2020

  • Inkomstförfrågan äldreomsorg

   Den här tjänsten riktar sig till dig som är beviljad insatser enligt socialtjänstlagen. Du behöver lämna in uppgifter om dina inkomster till oss för att vi ska kunna göra rätt beräkning av din avgift. Det gör du med den här e-tjänsten.

   Den här tjänsten riktar sig till dig som är beviljad insatser enligt socialtjänstlagen. Du behöver lämna in uppgifter om dina inkomster till oss för att vi ska kunna göra rätt beräkning av din avgift. Det gör du med den här e-tjänsten.

  • Orosanmälan - vuxna

   Här kan du anmäla misstanke om att någon mår dåligt eller far illa.

   Här kan du anmäla misstanke om att någon mår dåligt eller far illa.

  • Socialtjänsten - ansökan om stöd

   Här kan du som förälder söka stöd i ditt föräldraskap hos barn- och ungdomsenheten.

   Här kan du som förälder söka stöd i ditt föräldraskap hos barn- och ungdomsenheten.

  Visa allaVisa färre

  Uppleva & Göra (24)

  • Aktivitet Fritidsgårdar

   Anmälan till Spökkväll på Furuvik

   Anmälan till Spökkväll på Furuvik

  • Ansökan om bidrag för studieförbund

   Kommunala bidrag till Studieförbundens lokala organisationer i Hudiksvalls kommun.

   Kommunala bidrag till Studieförbundens lokala organisationer i Hudiksvalls kommun.

  • Ansökan om bidrag till tillfälliga evenemang av större karaktär

   Föreningar med säte i Hudiksvalls kommun som planerar att genomföra tillfälliga arrangemang av större karaktär 

   Föreningar med säte i Hudiksvalls kommun som planerar att genomföra tillfälliga arrangemang av större karaktär 

  • Ansökan om bidrag till tillfälliga Integrationsaktiviteter

   Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer inom Hudiksvalls kommun 

   Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer inom Hudiksvalls kommun 

  • Ansökan om Fritidsstipendium

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

  • Ansökan om Investeringsbidrag föreningsägd anläggning

   Bidraget söks av förening som äger egen idrottsanläggning och bedriver barn- och ungdomsverksamhet, de föreningar som inte erhållit investeringsbidrag de senaste tre åren prioriteras. Ansökan görs senast den 30 november för kommande år.

   Bidraget söks av förening som äger egen idrottsanläggning och bedriver barn- och ungdomsverksamhet, de föreningar som inte erhållit investeringsbidrag de senaste tre åren prioriteras. Ansökan görs senast den 30 november för kommande år.

  • Ansökan om Kulturstipendium

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

  • Ansökan om tillfälligt arrangörsföreningsbidrag

   Föreningar och organisationer ges möjlighet att genomföra kulturprogram, utvecklingsarbete och arrangemang

   Föreningar och organisationer ges möjlighet att genomföra kulturprogram, utvecklingsarbete och arrangemang

  • Ansökan om Ungkulturpengar

   Ungkulturpengar är ett bidrag för dig/er med idéer som har konstnärlig eller kulturell karaktär som är mellan 13-25 år, ör minderårig krävs att myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.

   Ungkulturpengar är ett bidrag för dig/er med idéer som har konstnärlig eller kulturell karaktär som är mellan 13-25 år, ör minderårig krävs att myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.

  • Ansökan om årligt arrangörsföreningsbidrag

   Här ansöker du om årligt arrangörsföreningsbidrag. 

   Här ansöker du om årligt arrangörsföreningsbidrag. 

  • Bibliotekskort

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om bibliotekskort för dig eller ditt barn.

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om bibliotekskort för dig eller ditt barn.

  • Feriejobbsbidrag för förening

   Bidraget kan sökas av föreningar som är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket och har utsedda handledare på plats.

   Bidraget kan sökas av föreningar som är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket och har utsedda handledare på plats.

  • Föreningsmässa

   Föreningsmässa 

   Föreningsmässa 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Hyresbidrag för barn- och ungdomsverksamhet

   För förening som hyr i externa lokaler på långtidskontrakt med barn- och ungdomsverksamhet som inte redan är subventionerad av Hudiksvalls kommun

   För förening som hyr i externa lokaler på långtidskontrakt med barn- och ungdomsverksamhet som inte redan är subventionerad av Hudiksvalls kommun

  • Lokalt aktivitetsstöd 0-6 år

   Redovisning av LOK-stöd för ungdomsföreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn 0-6 år

   Redovisning av LOK-stöd för ungdomsföreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn 0-6 år

  • Lokalt aktivitetsstöd 7-25 år

   Redovisning av LOK-stöd för ungdomsföreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet

   Redovisning av LOK-stöd för ungdomsföreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet

  • Redovisning av lovaktivitet

   Här redovisar du beviljat bidrag

   Här redovisar du beviljat bidrag

  • Redovisning av bidrag till tillfälliga Integrationsaktiviteter

   Redovisning 

   Redovisning 

  • Redovisning av bidrag tillfälliga evenemang av större karaktär

   Redovisning av genomfört tillfälligt arrangemang av större karaktär 

   Redovisning av genomfört tillfälligt arrangemang av större karaktär 

  • Redovisning av tillfälligt arrangörsföreningsbidrag

   Redovisning av beviljat bidrag

   Redovisning av beviljat bidrag

  • Registrering av lotteri enligt 6 kapitel 9 § spellagen

   Enligt spellagen kan kommuner handlägga ansökan om registrering av lotteri för allmännyttiga ändamål enligt 6 kapitel § 9 spellagen

   Enligt spellagen kan kommuner handlägga ansökan om registrering av lotteri för allmännyttiga ändamål enligt 6 kapitel § 9 spellagen

  Visa allaVisa färre