Ansökan om skolskjuts till annan skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökningar som inkommer under v. 26-30 handläggs tidigast v. 31. Alla vårdnadshavare i grundskolan har fått information via Unikum att göra ansökan senast 23 maj för att skolskjuts ska kunna garanteras från skolstart, förutsatt att skjuts beviljas.


Om du är berättigad skolskjuts till den skola som kommunen har placerat dig på kan du i vissa fall få skolskjuts till annan skola i kommunen om det inte innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Det gäller även om du kommer att gå i en fristående skola i Hudiksvalls kommun.

Du ansöker om skolskjuts till annan skola i denna E-tjänst

Frågor om tjänsten

Hanna Södergårds
hanna.sodergards@hudiksvall.se

Personuppgiftsansvarig

Lärandenämnden
larande@hudiksvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa