Ansökan om skolskjuts till annan skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du är berättigad skolskjuts till den skola som kommunen har placerat dig på kan du i vissa fall få skolskjuts till annan skola i kommunen om det inte innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Det gäller även om du kommer att gå i en fristående skola i Hudiksvalls kommun.

Observera att beslut och kommunikation i ärendet sker i e-tjänsten. 

Frågor om tjänsten

Hanna Södergårds
hanna.sodergards@hudiksvall.se

Personuppgiftsansvarig

Lärandenämnden
larande@hudiksvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa