Sök tjänst

Sök
stäng x

Sökningen på "" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Arbete (5)

  Visa allaVisa färre

  Barn & utbildning (20)

  • Anmälan till Kulturskolan

   Anmäl dig till kulturskolan!

   Anmäl dig till kulturskolan!

  • Ansök eller ändra uppgifter om fritidshem

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om fritidshem, lägga in och ändra schemat samt säga upp fritidshem. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och ändra inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften.

   Här kan du som vårdnadshavare ansöka om fritidshem, lägga in och ändra schemat samt säga upp fritidshem. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och ändra inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften.

  • Ansökan om modersmålsundervisning

   Ansökan om modersmålsundervisning för elever som har ett annat modersmål.

   Ansökan om modersmålsundervisning för elever som har ett annat modersmål.

  • Ansökan om skolskjuts till annan skola

   Ansökan om skolskjuts till annan skola än den kommunen har placerat dig på.

   Ansökan om skolskjuts till annan skola än den kommunen har placerat dig på.

  • Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

   I bland kan andra skäl än avstånd göra att du beviljas skolskjuts av särskilda skäl. Du gör då en ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl via blankett. Alla ansökningarna prövas individuellt.

   I bland kan andra skäl än avstånd göra att du beviljas skolskjuts av särskilda skäl. Du gör då en ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl via blankett. Alla ansökningarna prövas individuellt.

  • Ansökan om tillgång till IT-Miljö Campus Hudiksvall

   Här kan du söka om att få tillgång till Internet, dator, utskrift, m.m. i lokalerna på Campus Hudiksvall.

   Här kan du söka om att få tillgång till Internet, dator, utskrift, m.m. i lokalerna på Campus Hudiksvall.

  • Ansökan till Lärvux

   Ansökan till Lärvux (Komvux som särskild utbildning)

   Ansökan till Lärvux (Komvux som särskild utbildning)

  • Lämna/återkalla samtycke för publicering av bild och film i förskola och grundskola

   Du som vårdnadshavare har rätt att välja om du vill tillåta publicering av bild, film och ljudupptagning av ditt barn. 
    

   Du som vårdnadshavare har rätt att välja om du vill tillåta publicering av bild, film och ljudupptagning av ditt barn. 
    

  • Sjukanmäl elev

   Till dig som elev eller vårdnadshavare som vill sjukanmäla en elev.

   Till dig som elev eller vårdnadshavare som vill sjukanmäla en elev.

  • Skolskjuts till fritidshem för särskoleelever - ansökan.

   Du som går på särskola kan få skolskjuts mellan skola och fritidshem.

   Du som går på särskola kan få skolskjuts mellan skola och fritidshem.

  • Skolskjuts vid växelvis boende

   Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

   Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

  • Språkval inför årskurs 6

   Du har nu möjlighet att välja moderna språk inför årskurs 6.

   Du har nu möjlighet att välja moderna språk inför årskurs 6.

  • Sök skolupptagningsområde

   Här kan du söka på din adress och se vilka skolupptagningsområden din adress tillhör.

   Här kan du söka på din adress och se vilka skolupptagningsområden din adress tillhör.

  • Uppföljning Yrkesutbildning

   Har du gått en Lärlingsutbildning eller Yrkesutbildning?

   Hjälp oss att bli bättre genom att fylla i denna enkät, det tar cirka 5 minuter. 

   Har du gått en Lärlingsutbildning eller Yrkesutbildning?

   Hjälp oss att bli bättre genom att fylla i denna enkät, det tar cirka 5 minuter. 

  • Vägledningssamtal på CUL

   Här bokar du tid med studie- och yrkesvägledare på CUL Hudiksvall

   Här bokar du tid med studie- och yrkesvägledare på CUL Hudiksvall

  • Överenskommelse elevdator

   Gäller åk 7 i grundskolan och åk 1 på gymnasiet.
   Vid utlämnandet av dator och tillhörande utrustning ska detta avtal läsas igenom och skrivas på av både elev och vårdnadshavare. 

   Gäller åk 7 i grundskolan och åk 1 på gymnasiet.
   Vid utlämnandet av dator och tillhörande utrustning ska detta avtal läsas igenom och skrivas på av både elev och vårdnadshavare. 

  • Överenskommelse med elev, Bromangymnasiet

   Överenskommelse mellan elev och gymnasieskola.

   Överenskommelse mellan elev och gymnasieskola.

  Visa allaVisa färre

  Bo & leva (10)

  • Anmäla bostäder för registrering i lägenhetsregistret

   Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

   Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

  • Ansökan om ny eller ändrad belägenhetsadress

   Använd denna e-tjänst när du vill ansöka om en ny eller ändra en befintlig belägenhetsadress.

   Använd denna e-tjänst när du vill ansöka om en ny eller ändra en befintlig belägenhetsadress.

  • Boka tid för rådgivning hos Plan- och bygglovsenheten

   Här kan du boka tid för en kort träff med en bygglovshandläggare, som hjälper dig inför din bygglovsansökan.

    

   Här kan du boka tid för en kort träff med en bygglovshandläggare, som hjälper dig inför din bygglovsansökan.

    

  • Kartor och mättjänster

   Använd denna e-tjänst för att beställa kart- och mättjänster från mätningsenheten . Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du skicka ett mejl till geodata@hudiksvall.se eller ringa 0650-190 00.

   Använd denna e-tjänst för att beställa kart- och mättjänster från mätningsenheten . Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du skicka ett mejl till geodata@hudiksvall.se eller ringa 0650-190 00.

  • Skänk bild

   Här kan du skicka in dina bilder som du vill skänka till Hudiksvalls kommun

   Här kan du skicka in dina bilder som du vill skänka till Hudiksvalls kommun

  • Sotning på egen fastighet

   Om du vill utföra sotning på egen fastighet behöver du utbildning och godkännande från räddningstjänsten. Här ansöker du om godkännande efter att du har genomfört utbildning.

   Om du vill utföra sotning på egen fastighet behöver du utbildning och godkännande från räddningstjänsten. Här ansöker du om godkännande efter att du har genomfört utbildning.

  • Uppehåll i avfallshämtning eller slamtömning av enskild brunn

   Ansökan för uppehåll i avfallshämtning för småhus och fritidshus

   Ansökan för uppehåll i avfallshämtning för småhus och fritidshus

  Visa allaVisa färre

  Företagare & näringsliv (6)

  • Byapengen - Ansökan

   Byapengen är ett mindre ekonomiskt stöd som man som förening har möjlighet att söka.

   Byapengen är ett mindre ekonomiskt stöd som man som förening har möjlighet att söka.

  • Tillstånd för hantering av brandfarliga varor

   För dig som vill ansöka om tillstånd att hantera brandfarliga eller explosiva varor.

   För dig som vill ansöka om tillstånd att hantera brandfarliga eller explosiva varor.

  • Uppgifter om ägar- och ledningskrets i fristående förskola och fritidshem

   Uppgifter om ägar- och ledningskrets i fristående förskola och fritidshem.
   Vad som räknas till ägar- och ledningskretsen regleras i 2 kap. 5 a § skollagen.

   Denna e-tjänst används vid:

   1. Anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen. Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts.
   2. Kommunens begäran om underlag i samband med tillsyn enligt 26 kap. Skollagen.

   Uppgifter om ägar- och ledningskrets i fristående förskola och fritidshem.
   Vad som räknas till ägar- och ledningskretsen regleras i 2 kap. 5 a § skollagen.

   Denna e-tjänst används vid:

   1. Anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen. Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts.
   2. Kommunens begäran om underlag i samband med tillsyn enligt 26 kap. Skollagen.
  Visa allaVisa färre

  Kommun & politik (8)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg, stöd & råd (12)

  • Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto

   Här kan ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto.

   Här kan ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto.

  • Ansökan spisvakt

   E-tjänst för att ansöka om spisvakt i ordinärt boende

   E-tjänst för att ansöka om spisvakt i ordinärt boende

  • Entledigande från god man eller förvaltare - Begäran om

   Begär entledigande från ditt uppdrag som ställföreträdare.

    

   Begär entledigande från ditt uppdrag som ställföreträdare.

    

  • Föreningsbidrag till funktionshindersrörelsen - Ansökan

   Här kan föreningar inom funktionshindersområdet i Hudiksvalls kommun söka föreningsbidrag från Social- och omsorgsförvaltningen. De bidrag som föreningar kan söka är grundstöd, lokalt aktivitetsstöd och projektstöd. Ansökan ska skrivas under av ordförande i första hand eller av annan person som styrelsen utsett. För att skriva under ansökan i e-tjänsten behövs Bank-ID eller annan e-legitimation.

   Här kan föreningar inom funktionshindersområdet i Hudiksvalls kommun söka föreningsbidrag från Social- och omsorgsförvaltningen. De bidrag som föreningar kan söka är grundstöd, lokalt aktivitetsstöd och projektstöd. Ansökan ska skrivas under av ordförande i första hand eller av annan person som styrelsen utsett. För att skriva under ansökan i e-tjänsten behövs Bank-ID eller annan e-legitimation.

  • Förflyttningsteknik sommarvikarier inom omsorg 2021

   Den här tjänsten använder du som ska utbilda dig i förflyttningsteknik.

   Den här tjänsten använder du som ska utbilda dig i förflyttningsteknik.

  • Hälsa hela livet 2020

   Anmälan om att delta på mässan Hälsa hela livet 2020

   Anmälan om att delta på mässan Hälsa hela livet 2020

  • Inkomstförfrågan äldreomsorg

   Den här tjänsten riktar sig till dig som är beviljad insatser enligt socialtjänstlagen. Du behöver lämna in uppgifter om dina inkomster till oss för att vi ska kunna göra rätt beräkning av din avgift. Det gör du med den här e-tjänsten.

   Den här tjänsten riktar sig till dig som är beviljad insatser enligt socialtjänstlagen. Du behöver lämna in uppgifter om dina inkomster till oss för att vi ska kunna göra rätt beräkning av din avgift. Det gör du med den här e-tjänsten.

  • Orosanmälan - vuxna

   Här kan du anmäla misstanke om att någon mår dåligt eller far illa.

   Här kan du anmäla misstanke om att någon mår dåligt eller far illa.

  • Socialtjänsten - ansökan om stöd

   Här kan du som förälder söka stöd i ditt föräldraskap hos barn- och ungdomsenheten.

   Här kan du som förälder söka stöd i ditt föräldraskap hos barn- och ungdomsenheten.

  Visa allaVisa färre

  Uppleva & Göra (21)

  • Ansökan kommunalt driftsbidrag till allmänna samlingslokaler

   Ansökan om driftsbidrag till allmänna samlingslokaler, redovisas senast den 31 januari.

   Ansökan om driftsbidrag till allmänna samlingslokaler, redovisas senast den 31 januari.

  • Ansökan om bidrag för studieförbund

   Kommunala bidrag till Studieförbundens lokala organisationer i Hudiksvalls kommun.

   Kommunala bidrag till Studieförbundens lokala organisationer i Hudiksvalls kommun.

  • Ansökan om bidrag till tillfälliga evenemang av större karaktär

   Föreningar med säte i Hudiksvalls kommun som planerar att genomföra tillfälliga arrangemang av större karaktär 

   Föreningar med säte i Hudiksvalls kommun som planerar att genomföra tillfälliga arrangemang av större karaktär 

  • Ansökan om bidrag till tillfälliga Integrationsaktiviteter

   Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer inom Hudiksvalls kommun 

   Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer inom Hudiksvalls kommun 

  • Ansökan om Fritidsstipendium

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

  • Ansökan om Investeringsbidrag föreningsägd anläggning

   Bidraget söks av förening som äger egen idrottsanläggning och bedriver barn- och ungdomsverksamhet, de föreningar som inte erhållit investeringsbidrag de senaste tre åren prioriteras. Ansökan görs en gång per år senast den 30 november.

   Bidraget söks av förening som äger egen idrottsanläggning och bedriver barn- och ungdomsverksamhet, de föreningar som inte erhållit investeringsbidrag de senaste tre åren prioriteras. Ansökan görs en gång per år senast den 30 november.

  • Ansökan om Kulturstipendium

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

   Hudiksvalls kommun delar ut två stipendier á 25 000 kronor inom kultur och fritid (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/17).

  • Ansökan om tillfälligt arrangörsföreningsbidrag

   Föreningar och organisationer ges möjlighet att genomföra kulturprogram, utvecklingsarbete och arrangemang

   Föreningar och organisationer ges möjlighet att genomföra kulturprogram, utvecklingsarbete och arrangemang

  • Ansökan om Ungkulturpengar

   Ungkulturpengar är ett bidrag för dig/er med idéer som har konstnärlig eller kulturell karaktär som är mellan 13-25 år, ör minderårig krävs att myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.

   Ungkulturpengar är ett bidrag för dig/er med idéer som har konstnärlig eller kulturell karaktär som är mellan 13-25 år, ör minderårig krävs att myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.

  • Ansökan om årligt arrangörsföreningsbidrag

   Här ansöker du om årligt arrangörsföreningsbidrag. 

   Här ansöker du om årligt arrangörsföreningsbidrag. 

  • Feriejobbsbidrag för förening

   Bidraget kan sökas av föreningar som är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket och har utsedda handledare på plats.

   Bidraget kan sökas av föreningar som är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket och har utsedda handledare på plats.

  • Lokalt aktivitetsstöd 7-25 år

   Redovisning av LOK-stöd för ungdomsföreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet

   Redovisning av LOK-stöd för ungdomsföreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet

  • Redovisning av lovaktivitet

   Här redovisar du beviljat bidrag

   Här redovisar du beviljat bidrag

  • Redovisning av bidrag till tillfälliga Integrationsaktiviteter

   Redovisning 

   Redovisning 

  • Redovisning av bidrag tillfälliga evenemang av större karaktär

   Redovisning av genomfört tillfälligt arrangemang av större karaktär 

   Redovisning av genomfört tillfälligt arrangemang av större karaktär 

  • Redovisning av tillfälligt arrangörsföreningsbidrag

   Redovisning av beviljat bidrag

   Redovisning av beviljat bidrag

  • Registrering av lotteri enligt 6 kapitel 9 § spellagen

   Enligt spellagen kan kommuner handlägga ansökan om registrering av lotteri för allmännyttiga ändamål enligt 6 kapitel § 9 spellagen

   Enligt spellagen kan kommuner handlägga ansökan om registrering av lotteri för allmännyttiga ändamål enligt 6 kapitel § 9 spellagen

  • Synpunkter, klagomål och beröm

   Välkommen att lämna synpunkter, klagomål eller beröm gällande kommunens gator, torg, parker och en del annat som tillhör kommunen.

   Välkommen att lämna synpunkter, klagomål eller beröm gällande kommunens gator, torg, parker och en del annat som tillhör kommunen.

  Visa allaVisa färre